Pro investory

Společnost OPMNG nabízí různé možnosti investování do konkrétních projektů a akvizic, které prošly důkladnou analýzou s jasným ekonomickým výsledkem včetně posouzení rizik.

Jednotlivé investice mohou směřovat do krátkodobých (1-2 roky), či střednědobých projektů (2-4 roky) s předem danými kriterii a nástroji pro maximálmni bezbečnost investice.

Bližší informace k jednotlivým možnostem s Vámi rádi projednáme osobně.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: investice@opmng.cz

Investiční projekty / developerské projekty:

  • jedná se o krátkodobé až střednědobé investice s vysokou mírou očekávané návratnosti
  • rezidentní, komerční a obchodní projekty, stavební pozemky pro development
  • v závislosti na výši investovaného kapitálu je možná přímá účast v projektové společnosti (SPV), která je i vlastníkem dané nemovitosti, nebo účast formou zápujčky s právem podílu na zisk, popřípadě formou půjčky zajištěnou zástavním právem k dané nemovitosti.
  • účast na zisku je realizovaná formou výplaty dividend a prostřednictvím vyplácení úroků z poskytnutých zápujček.
  • vyplacení vloženého kapitálu a podílů na zisku je po ukončení projektu a po prodeji nemovitosti